Medarbetarundersökning

Öka er lönsamhet

Med hjälp av en RÄTT utförd Medarbetarundersökning kan du få mycket god uppfattning om var är vi idag, vad vill vi förändra, hur ska vi förändra och varför!

 

Glöm inte de mjuka värdena, att skapa delaktighet är A och O när en medarbetarundersökning genomförs.

Du kan aldrig informera för mycket, varför gör vi den här undersökningen och vad skall den leda till. Har du inte besvarat dessa frågor blir svarsfrekvensen omedelbart lidande.

Skräddarsy dina frågor

Har du kanske en frågebank sedan tidigare, eller vill du kanske bara välja några av områdena ovan. Tillsammans skapar vi den undersökning som tar dig till ditt mål!

Innan vi startar ....

 

Så sätter vi målet för vilka resultat vi vill uppnå, var går gränsen för att vi ska sätta in åtgärder. Alla förberedelser är av stor vikt, för att nå de önskade resultatet.

Vad blev det för resultat

Redan när vi startar projektet bokar vi en dag för presentationen av resultatet internt. Ni kan antingen göra detta själva, eller låta oss facilitera en workshop.

Vi vet att detta är det absolut mest avgörande för fortsatt utveckling. Att få veta vad undersökningen visade, och vad som ska/inte ska förändras är det absolut viktigaste för en ökad lönsamhet. 

Åtgärdsprogram

Utifrån den rapport vi tar fram kan du också välja att få ett åtgärdsprogram, som vi antingen genomför tillsammans, eller så har du resurserna i huset.

Tillval

Små nulägesanalyser för att arbeta med enskilda avdelningar eller lösningar.

Kommunikationen i ledningsgruppen är en mycket bra startpunkt för utveckling av hela företaget. 

360°-analyser i ledarskap.

Affärscoaching hjälper individer att utvecklas. 

DISC-analyser för att utveckla ledare och team.

 

Skriv ut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lise & Co AB, Org.Nr: 556335-8174, Kontakt Elisabeth, 0762- 22 66 78. Roger, 0737 - 89 35 62. E-post: info @ lise.se