• dagar
  • Affärscoaching
  • Konflikthantering

Ledarutveckling

Kalibrera ditt ledarskap!

För en längre beskrivning klicka här!

Låt de 4-benta ger dig svaren!

I det här programmet arbetar vi med hjälp av hästar och hundar för att skapa tydliga insikter.
Framför allt för att det är så effektivt. 

De fyrbenta är helt oslagbara på att visa oss om vi är tillräckligt tydliga och autentiska för att de skall ge oss förtroendet att leda dem.

De hjälper dig helt enkelt att kalibrera ditt ledarskap med tydliga "aha-upplevelser" av hur din attityd och ditt ledarskap uppfattas idag och hur du kan utveckla det. 

   

Hur leder du 360°?

För en längre beskrivningklicka här.

Utvärdera ditt sätt att leda!

Vi ställer frågor till din omgivning hur de upplever ditt ledarskap inom ett antal områden, det kan t.ex var: Trygghet, mod, lojalitet, engagemang, driftighet, mål, ledarstil och kommunikation. Självklart skräddarsys frågorna efter din målsättning.

Du kan välja att svara - Så här vill jag uppfattas, då har vi ett tydligt mål att arbeta med. Eller så väljer du att reflektera över hur du uppfattar dig själv just nu. Med hjälp av svaren tar vi fram en handlingsplan som tar dig till ditt önskade mål.

   

Ledarträning i grupp 

För en längre beskrivning klicka här.

Träna i grupp för att utveckla ditt sätt att leda!


Ett av kursens fokusområden är att lära sig förstå hur det egna teamet är uppbyggt och hur du som ledare kan hjälpa alla individer att utvecklas ännu mer, och tillsammans blir ni ert bästa VI.

 

Du kommer att bli medveten om dina naturliga styrkor, dess fram och eventuella baksidor. Dina motivationsfaktorer och dina energitjuvar. Ditt naturliga sätt att både lära in och lära ut nya saker
.

Skriv ut E-post

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lise & Co AB, Org.Nr: 556335-8174, Kontakt Elisabeth, 0762- 22 66 78. Roger, 0737 - 89 35 62. E-post: info @ lise.se