Vad är FinxS?

FinxS är en strategisk HR - plattform

som innehåller bl.a.

- gapanalys (öppen 360)
- resonemang (9 st olika)
- medarbetarundersökning
- DISC - analys (Extended DISC)
- Finxs Executive, ett verktyg för ett företag att se möjligheter i den egna personalen!
- talent managment
- ledarskapsutveckling
- utvecklingssamtalsstöd
- paranalys
- rekryteringsstöd
- teamrapporter
- stressfaktorer (vad stressar, tecken på stress, hur lösa upp den)
- konflikthantering
- kunskapsöverföring

Det är också en ny dynamiskt rapportgenerator!

Verktyget ger unika möjligheter att kombinera över 700 beteendekompetenser i olika typer av rapporter, med svar från DISC-analysen, med en eller flera personer/team, ta ut dem beroende på olika typer av värden, mm mm.

Vi var först i världen med att konvertera alla våra gjorda DISC-analyser till det nya systemet. Tack Extended DISC International.