Vad är en GAP-Analys?

Vad är en GAP-analys

En GAP-analys beskriver det eventuella gapet som kan finnas mellan hur en individ uppfattar sig själv och hur den uppfattas av sin omgivning. Den kan också användas för målanalyser, före & efter-analyser, mm.

Även kallad 360° analys

Rapporten visar dels om det finns stora skillnader (GAP) mellan upplevelserna, men den visar också rena fakta om hur personen uppfattas, eller en situation.

Ett exempel på en fråga kan vara: Är personen bra på att informera om förändringar i organisationen? Båda parter kan ha svarat NEJ på denna fråga, då finns inget GAP men det finns en potentiell åtgärdpunkt.


Hur går det till och varför:

Med hjälp av ett formulär (på webben) får individen svara på ett antal frågor om sig själv, hur han/hon uppfattar att han/hon agerar i olika situationer. Samma frågor besvaras av en utvald grupp. (kunder och/eller kollegor)  GAP-rapporten visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne. Om du håller dig under 30 frågor så får du bäst resultat.


Fördelar med en GAP analys

* Personlig utveckling och organisationsutveckling.
* Kundnytta.

 

Frågeställningar

 

De vanligaste sätten att ställa frågorna på är:
Ett val (t.ex. 6 olika svar där du väljer ett av dem)
Flera val (t.ex. Jag gillar?  Gurka - Tomat - Paprika - Morötter - -Lök) du kan kryssa i flera som du gillar
Gradering. ( Du väljer den som du tycker bäst om som nummer ett....o.s.v.)
Likertskala: ( Du placerar ditt val i en skala på ett påstående, vanligast är "Stämmer mycket bra" längst till höger och "Stämmer inte alls" längst till vänster. Flera varianter finns.

Utöver detta finns t.ex. Textsvar och villkorsfrågor.

 


Feedback

Vår uppfattning om omvärlden utgör vår verklighet. Återkoppling är därför grunden för all inlärning och utveckling. Feedback kan hjälpa människor att bli medvetna om sina blinda fläckar och förstå hur deras beteende upplevs av andra och även påverkar de personer som de samverkar med.

Men för att vara användbar måste den vara ärlig och uppriktig, den ska alltid syfta till att utveckla individen den berör. Feedback är inte till för att uttrycka egen frustration, den är avsedd att hjälpa medmänniskor att växa.

 

a href="mailto:kurser@lise.se?subject=GAP-analys">Vill du utveckla din organisation med 360° analyser ? Kontakta oss!

GAP- 360° analys är en del av FinxS. Läs mer om FinxS här!