DISC ur ett historiskt perspektiv

Denna artikel påstår sig inte vara vetenskapligt korrekt!

Empedokles, född omkring 490 f.Kr., död omkring 434 f.Kr., var en grekisk filosof, poet och statsman. Han utvecklande (de första kända) teorier om människors personlighet. Han grundade personligheterna på de fyra elementen, Luft, Eld, Jord och Vatten. Luft ansågs motsvaras av kroppsvätskan blod (lat. sanguis, gr. haima), som ansågs produceras i hjärtat. Överskott av blod skulle göra en person sangvinisk till temperamentet, vilket karaktäriseras av att man är glad, optimistisk, lättsam. Eld ansågs istället motsvaras av gul galla (gr. chole), som skulle produceras i levern och vid överskott ge en person ett koleriskt temperament och därmed göra personen uppbrusande och häftig. Jord kopplades till svart galla (gr. melan, svart), skulle produceras i mjälten (jfr. mjältsjuka) och, om i excess, ge en person ett melankoliskt temperament, det vill säga göra denna eller denne dyster och sorgmodig – i dagens termer deprimerad. Vatten ansågs motsvars av slem (gr. phlegma), och detta ansågs produceras i hjärnan och göra den av överskott drabbade trög och sävlig, det vill säga ge personen ett flegmatiskt temperament.

DISC-analys
Idag säger vi , Röd (eld, gul galla, resultatorienterad, bokstaven D), Gul (blod, sangvinisk, inspirerande, bokstaven I, Grön (Jord, svart galla, melankolisk, relationssökande, bokstaven S) och Blå (Vatten, slem, flegmastisk, strukturerad, bokstaven C)

HippocratesHippokrates, cirka 460 f.Kr.-370 f.Kr, kallas "läkekonstens fader" för sina bestående bidrag som grundare av den hippokratiska medicinska skolan som revolutionerade läkekonsten i Antikens Grekland och kan ha hämtat grunden för sina teorier från Empedokles. Den hippokratiska skolan hävdade att all sjukdom var en följd av en obalans i kroppen mellan de fyra kroppsvätskorna, som var naturligt jämlikt fördelade när människan är frisk. När de fyra kroppsvätskorna, blod, svart galla, gul galla och slem, inte var i balans (dyskrasi, "dålig blandning") blev en person sjuk och förblev sjuk tills balansen på något sätt återställdes.
CarlJung
Carl Gustav Jung
,f1875 - d1961.

Jung har presenterat en modell för personlighetstyper som bygger på:
Psykisk orientering eller attityd,
introvert och extrovert samt fyra funktioner, tanke, känsla, förnimmelse och intuition

Marston1928 hade psykologen William Moulton-Marston vidareutvecklat Jungs teorier och skapat begreppet DISC.
Han skrev boken ”Emotions of normal people”.

Sedan dess har den ursprungliga teorin utvecklats ytterligare i många steg och den senaste är daterad 1994. Över hela världen sker forskning på olika universitet kopplat till DISC-analysens teorier. Det ger oss kontinuerligt uppdaterade kunskaper.