Så tycker våra kunder

Vi har frågat våra kunder - Vad är den största fördelen med Lise & Co som leverantör? Så här svarar några.

......

Exempel på uppdrag

Den fantastiska servicen!
Varje gång jag har ringt och behövt hjälp har jag fått svar direkt och ett positivt, engagerat, kunnigt och mycket trevligt bemötande. 
Det är värt mycket!

Gunnel Ryner - Ryner Consulting, april 2013 


 

 

Kommunikation i ledningsgruppen på Rottneros

Jag valde att samarbeta med Lise & Co för att arbeta med kommunikationen i Rottneros ledningsgrupper. 
Jag tycker att Elisabeth och Roger ger en ny dimension i arbetet att effektivisera organisationer. De jobbar med en fantastiskt positiv inställning och sprider glädje i arbetet när de vill få oss att förstå DISC-filosofin för att utveckla vår kommunikation. De vill förstå och bidra till framgång på ett varm och inbjudande sätt. 

Carl-Johan Jonsson Koncernchef Rottneros Maj 2014

• Ni alltid finns där och skapar en familjär känsla som ger trygghet och tillit - det är ni fantastiska på!
• Ni är proffsiga och öppna för synpunkter och diskussioner som leverantör.
• Ni är härliga och lättsamma att jobba med!!
• Ni kompletterar varandra på ett fint och respektfullt sätt.

Jannicke Berns - BernsConsulting, april 2013


Rekrytering och teamutveckling på ATM 

ATM

ATM anlitar sedan flera år Lise & Co i vår rekryteringsprocess, vi har nyttjat kunskapen om personprofiler och dess fördelar. ATM genomförde med Elisabeth och Roger en teamutveckling med hjälp av personprofiler och färger i samband med en årlig konferens, resultatet har inneburit en bättre förståelse av kunders och medarbetares olika karaktärer och kompetenser. ATM ser fram emot ett fortsatt utvecklande samarbete då Lise & Co har många strängar på sin lyra. Björn Gunnström VD/Ägare ATM Media AB, Maj 2010

Jag tycker att ni är intresserade, flexibla, framåtlutade och samtidigt väldigt ödmjuka. Ni har en god förmåga att hålla kontakt med oss som kund så att vi känner oss delaktiga i ett nätverk och medlem i en "klubb med gemensamma intressen för personliga karraktärsdrag och effektiv kommunikation mellan människor av olika slag" Dessutom tycker jag att ni är trevliga, och det är en fördel att ni inte är så stora.

George Rizopulos - ProSales, april 2013
Kommunikationen i Ledningsgruppen på Bong

BongLise & Co har hjälpt oss i vår ledningsgrupp att få förståelse för vår grupps olika drivkrafter. Hur skillnaderna i vår grupp påverkar oss och hur vi kan förstå varandra bättre. De blå och gröna som reflekterar mycket kring gruppens bästa och analyserar fakta, och de röda och gula som mera ser till resultat och har kreativa idéer. Som lärare har Elisabeth och Roger varit både lugna pedagogiska och trovärdiga. 
Magnus Olofsson oktober 2010

Den största fördelen är er kompetens och det personliga bemötandet.
En vinst som jag upplever med att ha bytt DISC-verktyg till Extended DISC är den personliga kommunikationen och att Extended DISC är lite tydligare på t.ex diamanten som visar åt vilket håll man drar och var andra befinner sig i förhållande till sig själv.  Sture Nystrand - Angita, april 2013Den största fördelen med Lise & Co som leverantör är Närheten, tillgängligheten och supporten

Ronny Larsson - Ronect Projekt & Ledarutveckling AB, april 2013

 

Personlig utveckling på Ciber

CiberNär jag gjorde min personprofil fick jag en bekräftelse på mina starka respektive mindre starka sidor och hur jag på bästa sätt kan dra nytta av den kunskapen i min kommunikation med andra.
- Insikten om min och andras beteendestilar, både när det gäller kommunikation som i att observera, hjälper mig att hitta rätt samarbetsformer.
- I mitt arbete som projektledare möter jag alla typer av beteendestilar i en projektgrupp. Det är mitt ansvar som ledare att se till att alla kompetenser nyttjas på rätt sätt.
- Ju bättre jag som ledare har förmåga att kommunicera med såväl analytiker som starkt resultatinriktade individer desto bättre blir gruppens samlade resultat. På köpet får jag även mina medarbetares respekt och tillit.

Marie Elgström Claesson Senior projektledare Ciber Sweden AB Oktober 2010


Den största fördelen med er som leverantör är att; 
• Ni finns i närheten - enkelt att träffas för avstämningar mm. 
• Ni ger snabb återkoppling vid frågor, även på distans. 
• Ni ger ofta fler än ett perspektiv på en fråga. 
• Bra med mycket exempel och tillgång till utbildnings- informationsmaterial.

Claes Hydén - Baseline, april 2013


 

Förbättrat samarbete mellan försäljning och projektledning på EO Grafiska

Jag upplever en tydlig känsla av att Lise & Co arbetar med långsiktigtiga relationer på ett mycket förtroendeingivande sätt. På Lise & Co finns en mycket god kunskap om både människors olika beteenden och de kulturella skillnader som också finns i olika företag. Dessutom finns en god förmåga att förstå människors behov och känslor, det märks i första kontakten via telefon och förstärks i det personliga mötet. 
Erling Johansson, september 2009


Den största fördelen med er som leverantör är 
Den personliga och tillmötesgående servicen.

Jessica Crabtree - Johnson Control, april 2013


 

 

Sälj och teamutveckling på New Office

Newoffice har fått hjälp av Lise & Co med en ”färganalys” (DISC-analyser) av vår personal. Det har varit väldigt spännande och värdefullt för oss och Lise & Co har levererat högsta kvalitet i både utförande och kursmaterial. Vi är även väldigt nöjda med den kundundersökning som vi har gjort tillsammans med Lise & Co. Ulrika Rosén Oktober 2009

 

 
 
 

Skriv ut