Nyttiga böcker

Våra boktips, för att utveckla individer och organisationer. Hoppas att de kan ge även dig något nytt och värdefullt.

Långtidsfrisk  

Birger Rexed

Johnny Johnsson

Anders Lugn

langtidsfrisk

I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden.Författarna till boken Långtidsfrisk visar att utvecklingen kan brytas! Människan är en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa.

Lönsam, hälsosam, lyckosam

 

Birger Rexed Anders Lugn

Ledarskap i någon form berör större delen av Sveriges befolkning. Ledarskap kan generera Lönsamhet, Hälsosamma och Lyckosamma organisationer och individer Receptet är inte konstigt.Det visar företagsläkaren Birger Rexed och journalisten Anders Lugn i sin nya bok, Lönsam Hälsosam Lyckosam.

Genom att vända från problem till möjligheter frigörs effektivitet, och processen blir snabbare. Dessutom slipper man fastna i gamla surdegar. Lugn och Rexed påvisar ett ledarskap som förändras radikalt, från att vara reaktivt och kontrollerande till att vara aktivt och främjande. - Det främjande ledarskapet bygger på personligt ansvarstagande och utgår alltid från frågan ”Hur ska det se ut när det är som bäst?”, säger Birger Rexed. Att vara främjande innebär att man söker det bästa i varje situation. Att främja innebär att man hjälper något bra att hända, istället för att bara stoppa det dålig. · Tydliga mål · Främjande ledarskap · Främjande medarbetarskap · Främjande kommunikation · Främjande delaktighet I boken beskrivs ett flertal exempel på hur företag förändrat sitt arbetssätt och vilka resultat som uppnåtts .
 Böcker skrivna av våra certifierade handledare i Extended DISC, en del av våra samarbetspartners.

Service med hjärtat.

 

Christer Isehag

 - Vad är det som angår i princip alla företag och som påverkar både utveckling, tillväxt, resultat, lönsamhet och stämningen bland medarbetarna? - Kundkommunikationen! Två av Sveriges ledande föreläsare och utbildare inom områdena försäljning, kundkommunikation och service med glimten i ögat har här samlat berättelser, tips och råd samt gamla och nya sanningar om hur vi kan påverka, övertyga, få fler och nöjdare kunder och samtidigt trivas bättre på jobbet och i resten av livet. Vanliga böcker har en fram- och en baksida - den här har två framsidor! Läser du från ena hållet är perspektivet mer säljande och från andra hållet är det ett "mjukare" serviceperspektiv. Författarna menar attdet egentligen handlar om samma sak men att det är intressant att se på frågan med olika glasögon.
Lycklig lönsamhet  

Helena Timander

 

Utvalda stjärnföretag berättar sin historia, om kulturbyggande vanor och om betydelsen av att vara ett företag som styrs av värderingar. Maries och Helenas forskning kokar ner till åtta framgångskriterier som ni kan använda som praktiska verktyg när ni sätter igång med ert eget kulturbygge. Några av de frågor som Lycklig lönsamhet besvarar är:

  • Hur går ni från flummiga värdeord till värdeskapande handlingar?
  • Hur är egentligen företagskultur och värderingar kopplade till finansiella resultat?
  • Hur bygger ni kultur i praktiken, en kultur som både bidrar till lönsamhet och lycka?

Släng problem-glasögonen

 

Gunnel Ryner

  Starta en positiv revolution. Vill du ha en arbetsplats präglad av stolthet, inspiration och kreativitet, där ni tillsammans når exceptionella resultat? Vill du ta vara på styrkor och lära av tidigare framgångar, både som individ och i din organisation? För mycket fokus på problem skapar en negativ atmosfär och får människoratt tappa glädjen och motivationen.Gunnel Ryner ger dig verktygen du behöver för att istället starta en positiv revolution – i livet och på jobbet! ”Släng problemglasögonen” är en inspirationsbok för dig som leder människor, samarbetar med människor, bor med människor, känner människor eller helt enkelt ÄR människa. Den innehåller mängder av idéer, metoder och tips som du kan använda både privat och i jobbet för att skapa positiv och bestående utveckling.

Viljans väg

 

 

Marie Bohlin

  Marie Bohlin är coach, ledare och hästkommunikatör. Med sin mångåriga erfarenhet av människor och hästar väver hon här samman sina erfarenheter om konsten att kommunicera och leda dig själv och andra.
Boken vänder sig till dig som vill bli bättre på att förstå dig själv och andra och att använda konsten att kommunicera för frihet och framsteg - för dig själv och din omgivning.
Med konkret handledning och roliga exempel guidar hon dig som människa, förälder, chef, medarbetare eller ryttare på ledarskapets och kommunikationens väg.

Projektledning

 

 

Bo Tonnquist

(en av tolv böcker)

Tillsammans är Projektledning fakta- och övningsbok ett heltäckande läromedel i projektledning, som också kan användas av yrkesverksamma. Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska och övningsboken ger möjlighet att träna på vart och ett av dessa områden för att på ett professionellt sätt kunna genomföra projekt. Liksom faktaboken har övningsboken en tydlig och pedagogisk struktur som gör att man kan tillgodogöra sig innehållet utan förkunskaper i projektledning. Dispositionen följer flödet i ett projekt , där avsnitt omprojektmetodik varvas med kapitel om ledarskap och personlig utveckling. Innehåll och terminologi är anpassade till PMI:s och IMPA:s syn på projektledning. Projektledning har utsetts till "Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi" - en bekräftelse på bokens pedagogiska upplägg och höga nivå.