Strategisk HR - plattform

Vi börjar bygga websidor & broschyr för vår strategiska HR-plattform, FinxS, somm innehåller bl.a.

- gapanalys (öppen 360)
- resonemang
- medarbetarundersökning
- DISC - analys (Extended DISC)
- talent managment
- ledarskapsutveckling
- utvecklingssamtalsstöd
- paranalys
- rekryteringsstöd
- teamrapporter
- stressfaktorer (vad stressar, tecken på stress, hur lösa upp den)
- konflikthantering
- kunskapsöverföring