Teamutveckling

Förstår ni (alltid) varandra?

Handen på hjärtat, vem gör det ...?

Vad behövs för att ni ska göra det?

 

Det startar i allmänhet med en egen utveckling, att förstå sig själv är första steget till att förstå andra.

Kanske finns det till och med en del konflikter i gruppen??
Ett första steg är att acceptera och erkänna det.
Hur farligt är det med konflikter? En konflikt är bara en utvecklingsmöjlighet, men först när vi erkänt att vi har den.

Innehåll

  • En personlig DISC-analys 
  • En teamanalys
  • Genomgång av modellen, hur färger/de olika stilarna resonerar, interagerar och fattar beslut.
  • Anpassningsbehov och energitjuvar.
  • Naturliga styrkor - Dem ska vi utveckla.
  • Tilliten i gruppen - När det finns tillit är konflikter bara en utvecklingsmöjlighet.

Antal möten

Fyra halvdagar

Resultat

Ökad lönsamhet såsom
Snabbare och bättre beslut.
Tydligare kommunikation
Positivt arbetsklimat
Bättre gruppdynamik
Utnyttja teamets styrkor
Bättre energi individuellt och i teamet.

Varför

För att de flesta människor TROR att ALLA tänker som jag ....
Med förståelse för våra olikheter blir de inte längre så konstiga. För vi tror att du också har träffat "de där konstiga personerna" som verkligen inte ... ?

När vi ser olikheterna som styrkor, då händer det magiska saker och vi blir ett team! Ett team som litar på varandra, som vågar ta en konflikt och vet att den utvecklar gruppen, för ingen skulle riskera gruppens tillit. Nu jobbar vi tillsammans.

Vi lyssnar och vi pratar MED varandra (inte till)

Företagsanpassat

Välj en ämnesorienterad inriktning för gruppens utveckling, några exempel:

Projektledning, kommunikation, säljutveckling, ledarskap, tidseffektivitet, förändringsarbete, stress och dess effekter. Kontakta oss om du vill ha fler förslag.

Tillval

Personliga möten för genomgång av profilen.
Coaching för enskilda individer är en lönsam investering.
Individuell stresshantering.
Konkret konflikthantering.
Chefens egen ledarskapsutveckling