DISC-analysen visar din kommunikationsstil

Din egen utveckling

Är du röd, gul, grön eller blå??? :-)

För den egna utvecklingen kan DISC-analysen (personprofil, kommunikationsanalys och kommunikationsstil) ge många nya kunskaper och möjligheter till utveckling.

Du får en rapport som bl.a. beskriver dina styrkor och utvecklingsområden, vad du kan tillföra i en grupp, hur du kommunicerar och hur du naturligast fattar ett beslut.


Det finns ett fokus i rapporten på energi - Vad tar och ger energi till en person med den här profilen. Har du mycket arbetsuppgifter som kräver energi av dig?

Rapporten ger dig råd och tips för din utveckling.

Hur kommunicerar du?

Vad gör du när ditt budskap inte når fram?

De flesta höjer omedvetet volymen, vi hjälper dig att "byta frekvens".
i priset ingår en timmes personlig genomgång.

Användningsområden

>

Förutom din personliga utveckling, karriärutveckling, ledarskapsutveckling, i utvecklingssamtalet, i en rekryteringssituation, teamutveckling, säljutveckling, konflikthantering och mycket mera.

Du kan dessutom komplettera rapporten med många olika yrkesroller/stilar, t.ex. Kundservice, Säljare, Chef, Ledare,  Administratör, Entreprenör, Projektledare, IT till Utbildare/lärare.

Vi skräddarsyr också ditt företags egen rapport, baserat på de önskemål som ni har.
Vi har fler än 700 beteendekompetenser vi kan använda!

Återkoppling

Under en timme har vi en genomgång av din personprofil där du får möjligheten att ställa alla frågor du kan komma på, varför är just detta jobbigt, varför är min kollega så... det viktiga är att du "landar" i en förståelse där du kan utvecklas över tid.

En profil är ett verktyg för reflektion, den beskriver ett beteende, och det viktiga med detta är att beteenden kan vi välja att ha eller inte, ett första steg till egen insikt är att tänka på hur vi använder orden Är eller Har. Nyfiken.... boka ett möte så berättar vi mera :-)

Internationellt

Analyserna finns på mer än 55 olika språk, det är viktigt att du väljer ditt modersmål/det språk som känns mest bekvämt för att resultatet skall bli så rättvisande som möjligt.

Fakta

DISC-analysen bygger på William Moulton Marstons modell. Här kan du läsa mera om modellen. Det är en beprövad och träffsäker nulägesanalys som beskriver grundbeteende och anpassade beteende. Analysen är ipsativ och självskattande, det finns alltså inga rätt eller fel svar. 

Om oss

Vi är licensierade Trainer i Extended DISC verktyg, vilket gör att vi även kan licensiera dig att använda verktyget i din verksamhet. Ju bättre kommunikation vi har i ett team ju mer lönsamma blir vi. Läs mer här!