Kommunikation i Ledningsgruppen

En utvecklingsresa i tre steg!

Boka alla tre eller en i taget.  

Del 1

Från meningslöst prat till effektiva beslutsmöten.

 

Vad kostar olösta konflikter i er organisation? Vad innebär möten som inte leder till handling?

Den här resan syftar till att skapa tillit i ledningsgruppen, så att era möten leder till beslut. Beslut som genomförs! Ni ska ha modet att ta en konflikt och lösa den, det är då utveckling sker. Att sitta av möten är inte strategisk utveckling. 

Vi säger inte bara att vi påverkar resultatet, vi mäter det! Vi börjar och avslutar programmet med en nulägesanalys.

Innehåll

 

Extended DISC Ledarskapsprofil - inkl personlig genomgång och utvecklingsplan.
Personlig nulägesanalys
Extended DISC Teamprofil - Vi sätter ert team på kartan.

V
i kommer aktivt att arbeta med insikter om era anpassningsbehov och energitjuvar.
Naturliga styrkor - Dem ska vi utveckla.
Tilliten i gruppen - När det finns tillit är konflikter bara en utvecklingsmöjlighet.

Litteratur: Fem felfunktioner i en grupp av Lencioni Patrick (titeln är negativ men innehållet BRA)

Antal möten

Fyra halvdagar.
Plus personliga genomgångar och utvecklingsplaner

Varför

Rätt kommunikation motiverar individer och team! Men vad är rätt? Det är först när vi förstår HUR vi gör rätt som vi kan öka vår lönsamhet.

Att få nya kunskaper om oss själva och andra i gruppen ger oss verktyg att utvecklas.
För att skapa detta tar vi hjälp av att hela teamet gör sin DISC-analys.

Första steget till utveckling är att bli medveten om sin egen stil, och att det finns andra. När
ni förstår era egna profiler kommer ni att få kommunikationen i er grupp att bli tydligare, enklare och mer anpassad till era behov, och önskade resultat kommer att uppnås.

 

Del 2

Er värdegrundsresa:

Innehåll

Mål och värderingar.
Hur ni lever företagets värderingar 
Vad betyder värderingarna för mig.
Personliga möten och intervjuer, där coachen stöttar individens utveckling.
Litteratur: Släng problemglasögonen av Gunnel Ryner.

Strategier för visioner om mål.

Antal möten

Fyra halvdagar.

Varför

Den här modulen krävs för att ni själva skall ha en glasklar bild av företagets värdegrund, vad betyder den för mig och hur lever vi i ledningsgruppen den så att alla vill bli en del av den. 
Ni måste leva era värderingar för att bli trovärdiga för era medarabetare.

 

 

Del 3

Värdegrunden i hela vårt företag

Innehåll

Här arbetar vi med att få ut värdegrunden i hela företaget.
Vi diskuterar hur varje grupp ser ut. 
Hur budskapen bäst kommuniceras till varje grupp och till alla gemenamt.

På varje möte beslutas om en uppgift som varje chef genomför med sin grupp, resultaten diskuterar vi på kommande möte, och beslutar om en ny för nästkommande.

Varför

Att skapa delaktighet är A och O i lönsamma team.
För att värderingar skall bli lönsamma och uppskattas av kunder måste de vara djupt förankrade i hela organisationen.

Vi hjälper er att implementera allt det som ni gemensamt har landat i.
Nu är det dags att få alla i företaget att leva värderingar och kommunicera dem 

Antal möten

Fyra halvdagar. Tidsplanen sätter vi gemensamt.

 

Tillval

Induviduell coaching

Hjälper individer att uppnå en varaktig förändring i sitt sätt att kommunicera och i sitt sätt att leda sig själv och andra. Tydlighet är viktigt för att uppnå mål, och tydlighet kommer först när något är förankrat i värderingar. 

Medarbetarundersökning

Ger er svar på medarbetarnas kunskaper om och deras vilja att leva företagets värderingar.