• dagar
 • Affärscoaching
 • Konflikthantering

Chefens 100 första dagar

Har du ett nytt team och chefsjobb?

Du kan alltså både vara ny i rollen som chef, eller mycket erfaren, det spelar ingen roll, din utmaning är att du skall leda en ny grupp

Enligt en undersökning gjord av Manchester Consulting ger chefscoaching en ROI på minst 5,7 ggr.


 


 

Som coach hjälper jag dig med

  • Hur du får tid att uppnå dina egna mål.
  • Hur du passar in i hela den nya organisationen.
  • Hur du kan bidra till utveckling och lönsamhet i din nya grupp.
  • Hur du får alla med dig dit du vill.

Som din coach under dina första 100 dagar ger jag dig tillgång till 15 timmars coaching, du får din egen DISC-analys som ger dig ovärderlig hjälp i kommunikationen med din omgivning.


Du får snabb hjälp att identifiera hur du bäst möter ditt nya team, och hur din feedback blir kreativ och lönsam. Jag finns tillgänglig för att snabbt hjälpa dig hitta lösningar på nya utmaningar, som coach ställer jag frågor till dig, som får dig att hitta svaren och utvecklas i din nya roll.


 

Vet du

Vart din nya resa skall gå?
Vilka styrkor du själv har, och hur de passar bäst i ditt nya team.
Vad som sporrar dig att göra ditt bästa.
Hur ser din egen belöningut när du lyckas.

 Den första tiden

är ofta helt avgörande för det kommande resultatet.
Och vi vet att det första mötet med nya människor är ofta väldigt avgörande för kommande resultat. Med hjälp av en coach kan din tid som ny chef bli lättare, mer effektiv och mer trivsam för både dig och andra.


 

 

Resultat av coaching.

 • Ett bättre resultat baserat genom ett öppnare sätt att tänka och agera, se möjligheter inte hinder.
 • En motivation baserad på dina viktigaste värderingar, de som verkligen driver dig framåt. 
 • En motiverad omgivning - ditt sinne öppnar sig lättare för omgivningens behov. 
 • Ett tydligare ledarskap och mer energi.
 • Tydliga mål, bättre livsbalans.
 • Teamutveckling i bra balans.

 

 

Skriv ut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lise & Co AB, Org.Nr: 556335-8174, Kontakt Elisabeth, 0762- 22 66 78. Roger, 0737 - 89 35 62. E-post: info @ lise.se