Sälj och ledarskapsutveckling

En öppen certifieringsutbildning för dig som försäljningschef. 

Vilken ledarstil har du?  Vilka säljstilar har ditt team? Och inte minst vilka köpstilar har dina kunder?

Vi hjälper dig hitta svaren!

Alla stilar har sina naturliga styrkor.
Utvecklar du dem kan varje säljares leverans öka med minst 5%! 

Själva kärnan i konceptet är en kvalitetssäkrad handledarcertifiering i Extended DISC som säkerställer fortsatt utveckling för dig och ditt team. 

Vår ordinarie utbildningen har anpassats speciellt för att utveckla försäljning i en organisation. Du kan läsa mer om Extended DISC här

Den ger dig en unik kompetens att leda varje medarbetare till det absolut bästa resultatet. 

Hur stor komfortzon har du, och hur du kan gå utanför den med minsta möjliga energiförlust.

Vilka medvetna och omedvetna anpassningar gör du, och är de till nytta för ditt resultat

Vilka är dina naturliga styrkor - Dem ska vi utveckla.

Vad ingår

  • Extended DISC Ledarskapsprofil - inkl personlig genomgång och utvecklingsplan. 
  • Två DISC-analyser för godkänd certifiering.
  • Personlig nulägesanalys.
  • Extended DISC Teamprofil - Vi sätter ert team på kartan.
  • 4 ERFA möten.
  • Personlig stressprofil.
  • En "träningskollega" under hela utbildningen.

Litteratur: DISC en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsykologi. Författare: Lars Sjödin

Antal möten

Tre heldagar och fyra halvdagar.

Plus personliga genomgångar och utvecklingsplaner samt ERFA-möten

Varför

För att utveckla dina säljares naturliga styrkor behöver du verktyg för att förstå HUR du ska kommunicera och VAD som motiverar dem.

Du får verktyg som gör att ni arbetar tillsammans, under hela utbildningen får du uppgifter som utvecklar ditt säljteam.

ERFA-grupp som hjälper dig att behålla och utveckla din kunskap.

Kunskap om hur stress påverkar dig och ditt sätt att leda. 

Tillval

Profiler på alla dina medarbetare.

Kundundersökning speciellt för din målgrupp.

Egen coaching.

Coaching av dina säljare (kan även vara personlig genomgång av profiler)

 

Skriv ut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lise & Co AB, Org.Nr: 556335-8174, Kontakt Elisabeth, 0762- 22 66 78. Roger, 0737 - 89 35 62. E-post: info @ lise.se